Список захороненных на Горбачёвском кладбище. Буква С

Материал из История Вологдов

Список захороненных на Горбачёвском кладбище.
Всего в списке - 2535 человек.

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Ссылка на тетради, хранящиеся в ГАВО Примечание
2409 Сабиных Агрипина Александровна 1927 1967 т.3а с. 69 г.
2410 Саблине Николаевич 1838 1905 т.4а с. 31 г.
2411 Савашкевич Александр Николаевич 1894 1956 т. 7а с. 17 г. Савашкевич Николай Тимофеевич
Савашкевич Евдокия петровна
2412 Савелов Константин Иванович 1896 1946 т.3а с. 54 г. Савелова Александра Николаевна
2413 Савелова В. И. 1939 1961 т.2а с. 41 г.
2414 Савин Александр Максимович 1890 1953 т.5а с. 47 г.
2415 Савин Сергей Алексеевич 1904 1961 т.1а с. 76 г.
2416 Савина Мария Александровна 1892 1952 т.5а с. 48 г.
2417 Савина Надежда Степановна 1879 1960 т.1а с. 35 г.
2418 Савинкин Василий Сергеевич 1887 1961 т.7а с. 31 г. Савинкина Мария Митрофановна
2419 Савинский Михаил Иванович 1892 1955 т.2а с. 109 г. Савинская Аполлинария Алексеевна
2420 Савичевы т.1а с. 33 г.
2421 Савкович Аполлинария Матвеевна 1892 1953 т.2а с. 69 г.
2422 Садовая Аполлинария Павловна 1887 1958 т.15а с. 3г,
2423 Садовая Мария Васильевна 1890 1956 т.7а с. 14 г.
2424 Садовый Николай Федорович 1900 1940 т.9а с. 8г.
2425 Садоков Алексей Константинович 1888 1955 т.5а с. 34 г.
2426 Садоков Константин Александрович 1966 т.7а с. 4г.
2427 Садоков Константин Павлович 1855 1906 т.5а с. 34 г.
2428 Садокова Надежда Афанасьевна 1879 1963 т.4а с. 28 г.
2429 Садоковы т.5а с. 34 г. отрок Николай, младенец Петр
2430 Сазонов Александр Александрович 1894 1961 т.1а с. 13 г.
2431 Сазонов Вячеслав Васильевич т.3а с. 102 г.
2432 Сайкина Любовь Ивановна 1909 1938 т.2а с. 70 г.
2433 Саков Константин Аркадьевич 1931 1958 т.2а с. 89 г.
2434 Саков Африкан Иванович 1905 1953 т.1а с. 76 г. Сакова Федотья Дмитриевна
2435 Саламатов Михаил Алексеевич 1887 1941 т. 5а с. 56 г. Саламатова Рахиль Алексеевна
2436 Салин Дмитрий Иванович 1914 1963 т.9а с. 12 г.
2437 Салматова Анна Михайловна 1912 1965 т.3а с. 5г.
2438 Самагина Мария Дмитриевна 1929 1961 т.16а с. 5г.
2439 Самарин Константин Васильевич 1898 1964 т.8а с. 11 г.
2440 Самарин Евгений Васильевич 1889 1953 т.3а с. 11 г. Самарина Евфалия Ивановна
2441 Самойлова А. К. 1908 1957 т.3а с. 17 г.
2442 Самолетов Василий Иванович 1909 1962 т.3а с. 88 г.
2443 Самыловы Александр Федорович т.7а с. 25 г. Самылова Анна Александровна
2444 Санталов Сергей Павлович 1921 1958 т.11а с. 27 г.
2445 Санталов Павел Филаретович 1889 1942 т.12а с. 3г. Санаталова Ольга Александровна
2446 Сапов Василий Филаретович 1876 1943 т.5а с. 30 г. Сапова Софья Ивановна
2447 Сапова Фаина Николаевна 1892 1961 т.12а с. 28 г.
2448 Сапогов А. Н. 1869 1942 т.3а с. 6г.
2449 Сапогов Петр Никитич 1870 1939 т.3а с. 7г. Сапогова Евдокия ивановна
2450 Сапогов Петр Петрович 1910 1955 т.3а с. 4 г. Сапогова Христина Абрамовна
2451 Сапожников Иван Дмитриевич 1882 1961 т.6а с. 1г.
2452 Сапрыкин Михаил Степанович 1867 1946 т.2а с. 67, 68 г. Сапрыкина Мария Афанасьевна
Сапрыкимна Анна Михайловна
2453 Сапунов Валерий Петрович 1939 1961 т.9а с. 10г.
2454 Сапунова Ксения Гавриловна 1875 1946 т.1а с. 13 г.
2455 Сарина Евдокия Васильевна 1875 1959 т.8а с. 2г.
2456 Сатрапов Михаил Иванович 1887 1957 т.1а с. 14 г.
2457 Сахаров Клавдий Петрович 1930 1942 т.4а с. 26 г.
2458 Сахарова София Антоновна 1880 1963 т.6а с. 13 г.

следующие 50 >